Koninklijke Zangvereniging Venlona

 

 

HARTELIJK WELKOM OP DE WEBSITE VAN ONZE VERENIGING

Via deze site willen wij u informeren over onze vereniging, de concerten en de diverse activiteiten.

De repetities zijn vrij toegankelijk voor iedereen die interesse heeft om ons koor te komen versterken!!

Wij nodigen u hiervoor van harte uit!!

Kom gewoon eens binnenlopen om de sfeer te proeven!!

ELKE DINSDAG OM 20:00u. IN DE VENLONAZAAL te VENLO

 


          Veel informatie is te vinden onder de tabbladen boven aan de pagina.                           

 

***************************

 

 I  N     M  E  M  O  R  I  A  M

Met grote verslagenheid vernamen wij het overlijden van onze gewaardeerde rustende erepreses de heer


J a n    S c h e e p e r s

 

De heer Scheepers was 41 jaar zeer actief lid met zijn baritonstem en de laatste jaren als bas.

Verder heeft hij diverse bestuursfuncties bekleed, o.a.:
in aanvang enkele jaren als partijcommissaris van de baritons,17 jaar als secretaris
en daarna 14 jaar als preses van Venlona.
In totaal is hij 25 jaar bestuurslid geweest en zijn inbreng heeft de
Koninklijke Zangvereniging Venlona tot grote bloei gebracht.
Ook is de heer Scheepers benoemd tot erepreses bij zijn afscheid.
Sinds 1990 is hij rustend lid geworden toen hij met pensioen ging.

Wij zullen ons de heer Scheepers blijven herinneren als een gezellige en sympathieke
zangers vriend.

Wij wensen zijn familie heel veel sterkte toe met het dragen van dit grote verlies.

 

 

 

************************

 

 

 

*********************

VAKANTIE.......

 

Bestuur, leden en directie wensen iedereen een welverdiende vakantie!!
De repetities starten weer op dinsdag 22 augustus!!

***************************************

 

Volg Venlona op Facebook

En op Twitter: twitter.com/Venlona_Venlo

 

*******************