Koninklijke Zangvereniging Venlona - Donateurs

Donateurs

Bent u al Koninklijk?

Onder de naam "Bent u al Koninklijk" voert de Koninklijke Zangvereniging Venlona een wervingsactie voor donateurs. De Koninklijke Zangvereniging Venlona is al jaren bij u bekend en op het gebied van koorzang het culturele uithangbord van de gemeente Venlo. Venlona behoort tot de top van de amateurkoorzang in Nederland en geniet niet alleen bekendheid in Nederland maar ook in vele andere landen van Europa.
 
Venlona heeft als streven een product aan te bieden op topniveau voor jong en oud. Met o.a. klassiek, licht klassiek, opera, operette, gospel, "Venlose leedjes" en nog veel meer, is Venlona in staat een gevarieerd programma te bieden, dat garant staat voor kwaliteit.
 
Om deze variatie en kwaliteit te kunnen blijven bieden, moet Venlona ook regelmatig nieuwe muziek kopen. De Koninklijke Zangvereniging Venlona geeft regelmatig concerten in binnen- en buitenland. Naast contributies en beperkte subsidie bijdragen die steeds lager worden, moet het koor die optredens veelal bekostigen uit acties van leden en vrijwilligers. Een onontbeerlijke bron van inkomsten voor het koor is echter de sponsorbijdrage van particulieren en bedrijven. U begrijpt het al: wij kunnen niet zonder uw steun.
 
Donateurs zijn zij die jaarlijks minimaal € 20,-  storten. Maar als donateur kunt u van ons ook wat verwachten.
 
Middels het VenlonaNieuws, wordt u 4 maal per jaar geïnformeerd over de gang van zaken binnen de vereniging. Voor bijzondere gelegenheden wordt u, apart benaderd. Daarnaast biedt Venlona u de gelegenheid om mee te genieten, bij alles wat de vereniging in de omgeving organiseert. Zoals u ook mee kunt genieten via deze website. U kunt de Koninklijke Zangvereniging Venlona financieel ondersteunen door als sympathisant of donateur, of door lid te worden van de Stichting Vrienden van Koninklijke Zangvereniging Venlona.
 
Coördinator donateurs:
Leo Nab
Gerard de Vlamingstraat 15
5913 RV- Venlo
077-4722510
Banknr.: NL35ABNA0250831066  t.n.v. K.Z. Venlona
 
Via: donateur@venlona.net kunt u uw interesse kenbaar maken en u aanmelden als donateur.